Det var i slutet av oktober som en kraftig brand förstörde tre av förskolans fyra avdelningar.
 
Det 75 barn som är drabbade av branden just nu befinner sig i tillfälliga lokaler på Marielundsgymnasiet och på en närliggane förskola.När våra barn flyttade ditt fick vi till början information om att det skulle ta ca 3 månader till att fixa ordning förskolan som brann.Men nu har vi fått nu information och förskolan kommer att rivas 😂Det skulle kosta alldeles för mycket att sanera och renovera förskolan efter branden.
 
Innan jul lovet fick vi reda på att dom tittar efter nyckelfärdiga hus och att dom kommer bli 2 avdelningar till.Anledningen till att förskolan ska få ytterligare 2 avdelningar är att förskolan som ligger brevid ska slå i hop sig med Smultonet.För att markägaren har andra planer för den marken som förskolan har idag.
 
Planen är att den nya förskolan ska stå färdig till höst terminen.Jag har personligen svårt att tro att det kommer ske.Det ser precis likadant ut där som det gjorde för någon månad tillbaka.
 
Så här ser Smultonet ut än idag 
 
Lokalen dom dom befinner sig i just nu uppfyller inte de krav dom måste ha för att kunna bedriva en bra verksamhet. Dom kommer behöva att se över hygienutrummen,toalett,tvättmöjligheter och skötbordsutrymmen med större integritet.
 
Utegården kommer att  iordningställs,alfaten kommer att ersättas med gräs/sand.Byggstaketet kommer att ersättas med ett riktigt Gunnebostaket.
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress